Medlemsorganisationer

Distriktsorganisationer

 • Hela Människan/DKSN
 • IOGT-NTO Logen 2046 Plogen
 • IOGT-NTO Oskar
 • IOGT-NTO Vätterns Ros
 • Jönköpings distrikt av IOGT-NTO
 • Jönköpings distrikt av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund
 • Jönköpings distrikt av Ungdomens Nykterhetsförbund, UNF
 • Kristliga Föreningen av Unga Människor, KFUM
 • MHF Region öst
 • MHF-avdelningen Jönköping/Huskvarna
 • Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet i Jönköpings län, NBV
 • Östra Götalands distrikt av Svenska Missionskyrkan och SMU
 • Pingst Ung Jönköpings län
 • Pingstförsamlingen, Huskvarna
 • Pingstförsamlingen, Jönköping
 • Smålands Blåbandsungdom
 • Smålands Frisksportdistrikt
 • Smålands Ungdoms & Blåbandsförening
 • Smålands Ungdoms och Blåbandsdistrikt
 • Svenska Alliansmissionen, SAM
 • Svenska Alliansmissionens Ungdom, SAU
 • test
 • Våra Gårdar Jönköpings läns distrikt
 • Vetlanda Allmänna Nykterhetskommitté

Lokalorganisationer

 • Hela Människan/DKSN
 • IOGT-NTO Logen 2046 Plogen
 • IOGT-NTO Oskar
 • IOGT-NTO Vätterns Ros
 • Jönköpings distrikt av IOGT-NTO
 • Jönköpings distrikt av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund
 • Jönköpings distrikt av Ungdomens Nykterhetsförbund, UNF
 • Kristliga Föreningen av Unga Människor, KFUM
 • MHF Region öst
 • MHF-avdelningen Jönköping/Huskvarna
 • Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet i Jönköpings län, NBV
 • Östra Götalands distrikt av Svenska Missionskyrkan och SMU
 • Pingst Ung Jönköpings län
 • Pingstförsamlingen, Huskvarna
 • Pingstförsamlingen, Jönköping
 • Smålands Blåbandsungdom
 • Smålands Frisksportdistrikt
 • Smålands Ungdoms & Blåbandsförening
 • Smålands Ungdoms och Blåbandsdistrikt
 • Svenska Alliansmissionen, SAM
 • Svenska Alliansmissionens Ungdom, SAU
 • test
 • Våra Gårdar Jönköpings läns distrikt
 • Vetlanda Allmänna Nykterhetskommitté

Kommittéer

 • Hela Människan/DKSN
 • IOGT-NTO Logen 2046 Plogen
 • IOGT-NTO Oskar
 • IOGT-NTO Vätterns Ros
 • Jönköpings distrikt av IOGT-NTO
 • Jönköpings distrikt av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund
 • Jönköpings distrikt av Ungdomens Nykterhetsförbund, UNF
 • Kristliga Föreningen av Unga Människor, KFUM
 • MHF Region öst
 • MHF-avdelningen Jönköping/Huskvarna
 • Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet i Jönköpings län, NBV
 • Östra Götalands distrikt av Svenska Missionskyrkan och SMU
 • Pingst Ung Jönköpings län
 • Pingstförsamlingen, Huskvarna
 • Pingstförsamlingen, Jönköping
 • Smålands Blåbandsungdom
 • Smålands Frisksportdistrikt
 • Smålands Ungdoms & Blåbandsförening
 • Smålands Ungdoms och Blåbandsdistrikt
 • Svenska Alliansmissionen, SAM
 • Svenska Alliansmissionens Ungdom, SAU
 • test
 • Våra Gårdar Jönköpings läns distrikt
 • Vetlanda Allmänna Nykterhetskommitté