Succé föreläsningar av Pelle Olsson!

Kicki Olofsson 05 juni, 2015

Föreläsningsserien en succé!

 

Pelle Olsson hade 3 föreläsningar i länet om Cannabis och Spice.

Det var runt 115 personer som lärde sig i ämnet. Bland annat berördes skillnaden mellan medicinsk marijuana och vanlig marijuana. Den skillnaden visade sig bara finnas i namnet. Pelle visade också hur styrkan på cannabis har ökat sedan 70-talet, vilket gör att det påverkar kroppen mycket mer än tidigare. Dessutom så sitter effekten av cannabis kvar i kroppen, i alla fall hos en van rökare, under flera veckor.

Vi fick många tankeställare, och jag tror att vi är flera som insett att vi ska fortsätta jobba förebyggande när det gäller rökning. En person som inte börjat röka, kommer med största sannolikhet inte att börja röka cannabis.