Junis rapport presenterades i Jönköping och Nässjö

Kicki Olofsson 04 maj, 2016

Varje år får alla landets kommuner möjlighet att svara på en enkät som IOGT-NTO:s Juniorförbund gör. Det handlar om vad man gör för barn som växer upp i missbruksmiljö. Erbjuder man hjälp och vad gör man för att nå dessa barn?  Svarsfrekvensen på 75 % är hög. Tyvärr når inte antalet barn som får den hjälp och stöd de har rätt till en så hög siffra. I sin rapport finns en del positiva exempel som man kan läsa och lära av. Rapporten kan du läsa på junis.org/rapport. Där finns också samtliga kommuner i vårt län uppräknade, så du kan enkelt se vad din kommun har svarat

På dessa länkar kan du se två reportage som spelades in med Junis Förbundskonsulent Anna Carlsson Cheikh vid besöket i länet

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/jonkoping/fa-barn-med-missbrukande-fora...

http://www.smalandsdagblad.se/article/tv-bara-ett-fatal-barn-nas/