Välkommen till JLN.se

- organisationer i samverkan för ökad folkhälsa

Länsnykterhetsförbundet är ett alkohol- och narkotikapolitiskt samarbetsorgan för ett stort antal organisationer som tillsammans arbetar för en alkohol- och drogfri livsstil och verkar för förbundets syfte.

Länsnykterhetsförbundet har Jönköpings län som sitt geografiska arbetsområde, med kansli förlagt till NBV:s lokaler på Barnarpsgatan 39 G i Jönköping.

Välkommen till vår webbplats och vi hoppas du kommer stor nytta av den. Har du några frågor är det bara att kontaka oss.

Nyheter

Nyhetsbrev juni 2008

Kicki Olofsson 22 oktober, 2008

Här kan du läsa nyhetsbrevet för juni månad 2008

Nyhetsbrev september 2008

Kicki Olofsson 21 oktober, 2008

Här kan du läsa nyhetsbrevet för september månad 2008

Nyhetsbrev mars 2008

Kicki Olofsson 21 oktober, 2008

Här kan du läsa mars månads nyhetsbrev 2008