Välkommen till JLN.se

- organisationer i samverkan för ökad folkhälsa

Länsnykterhetsförbundet är ett alkohol- och narkotikapolitiskt samarbetsorgan för ett stort antal organisationer som tillsammans arbetar för en alkohol- och drogfri livsstil och verkar för förbundets syfte.

Länsnykterhetsförbundet har Jönköpings län som sitt geografiska arbetsområde, med kansli förlagt till NBV:s lokaler på Barnarpsgatan 39 G i Jönköping.

Välkommen till vår webbplats och vi hoppas du kommer stor nytta av den. Har du några frågor är det bara att kontaka oss.

Nyheter

Nyhetsbrev mars 2010

Kicki Olofsson 30 mars, 2010

I mars månads Nyhetsbrev kan du bland annat läsa om den nya alkohollagen, Sobrio-projektet, JLN:s årsmöte och konferensen Vinnande Val

Nyhetsbrev december 2009

Kicki Olofsson 02 februari, 2010

Här är december månads Nyhetsbrev.

Narkotikaoffrens dag på 5 orter

Kicki Olofsson 20 oktober, 2009

Varje år förlorar omkring 400 människor livet i Sverige på grund av narkotika. Varje enskilt dödsfall är en tragedi för de anhöriga, men också för samhället. De flesta av de som provar på narkotika har druckit alkohol.